KGW

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PRZYŁUBIU:


*Historia
Koło Gospodyń Wiejskich założone zostało prawdopodobnie w połowie lat 60-tych. Niestety- nie zachowały się żadne dokumenty z tamtego okresu. Koło działało jako organizacja nieformalna. Początkowo należały do niego także gospodynie z Solca, głównie z rejonu ulicy Kujawskiej, które w 1987 roku założyły własne koło.
Założycielką KGW w Przyłubiu była Dorota Szewc. Do lat 90-tych do koła należało przeciętnie około 50 członkiń, później liczba ta nieco wzrosła.
Do lat 90-tych koło nie posiadało własnej siedziby- spotkania organizowane były w domach członkiń. Dopiero, gdy szkołę wiejską zlikwidowano. Świetlica wiejska, zorganizowaną w miejsce podstawówki, powstała głównie dzięki staraniom ówczesnego sołtysa- Andrzeja Cywińskiego.
Podstawowym celem działalności wsi zawsze była i pozostanie integracja mieszkanek i mieszkańców wsi, organizacja imprez wiejskich- dożynek, Dnia Kobiet, Dnia Matki, spotkań bożonarodzeniowo-noworocznych. Organizowane są także spotkania z pokazami kulinarnymi, szkoleniami itp.
Wieloletnią opiekunką koła była Irena Wąsikowska, pracowniczka UMiG Solec Kujawski
*Obecny zarząd:
 
Copyright (c) 2010 PRZYŁUBIE. Design by WPThemes Expert
Themes By Buy My Themes And Cheap Conveyancing.